Vanaf juli 2022 zal de Vlaamse energieregulator (VREG) een nieuwe methode gebruiken voor de berekening van het distributienettarief. Het moment waarop je stroom verbruikt wordt dan belangrijk.

Hoe gaat het nieuwe capaciteitstarief in werking?

Het nieuwe tarief is voordelig als je ervoor kan zorgen dat je je verbruik gelijk kan spreiden over de tijd. Maar als je stroomverbruik pieken en dalen vertoont betaal je juist meer. Wij raden dus aan om je verbruik te balanceren.

Engie geeft duiding: “Het capaciteitstarief is gebaseerd op de capaciteit van de elektriciteitsinstallatie van consumenten. Capaciteit betekent hier de hoeveelheid stroom die je installatie kan verbruiken per tijdseenheid. Het gaat dus om een aankooptarief, dat alleen kijkt naar de maandelijkse piek die je van het net afneemt. De piek van de stroominjectie op het net als je zonnepanelen hebt, speelt geen rol.

Tot eind juni 2022 geldt de bestaande regeling en hangen de distributienetkosten af van het aantal kWh dat de gebruiker van het net afneemt. Hierna telt het verbruik nog maar voor 20% mee in het tarief. De resterende 80% hangen af van de verbruikspieken die je zelf veroorzaakt. Eén hoge piek zal je elektriciteitsfactuur niet drastisch verhogen, want voor de berekening van je capaciteitstarief telt alleen het gemiddelde van 12 maandelijkse pieken. 

Op deze manier probeert Vlaanderen piekbelastingen van het elektriciteitsnet te vermijden. Door de invoering van dit tarief komt er definitief een einde aan het onderscheid tussen dag- en nachttarief voor distributiekosten.

Tot slot heb je een digitale meter nodig om verbruikspieken te meten. Is jouw woning recent gerenoveerd, of heb je zonnepanelen laten leggen? Dan heeft de netbeheerder automatisch een digitale meter geïnstalleerd. Beschik je in juli 2022 nog niet over zo’n meter, dan betaal je een forfaitair bedrag.

Bereken hier alvast de impact van de nieuwe nettarieven op jouw jaarlijkse elektriciteitsfactuur.

Door het plaatsen van een slimme thuisbatterij zullen de piek-verbruiken uit de batterij getrokken worden in plaats van uit het net (peak-shaving). Hierdoor zal je automatisch in een lager tarief terechtkomen. Een slimme thuisbatterij houdt rekening met je verbruiksprofiel, en zal reserve capaciteit reserveren om deze piek-verbruiken op te vangen.

Wilt u graag weten hoe het nieuwe capaciteitstarief een impact heeft op uw energieverbruik?

Contacteer ons

Geef een reactie