SolarEdge: ‘Functie van software in pv-systemen blijft groeien’

SolarEdge: ‘Functie van software in pv-systemen blijft groeien’

‘Een pv-installatie is niet langer een op zichzelf staande energiebron. Als geïntegreerd onderdeel van een gedistribueerd netwerk dat in real-time kan reageren, kan een pv-installatie veel invloed hebben.’

Dat stelt Lior Handelsman, adjunct-directeur Marketing & Productstrategie en oprichter van SolarEdge. ‘Deze verandering van functionaliteit is vergelijkbaar met de wijze waarop personal computers deel zijn gaan uitmaken van een groter netwerk. In de beginperiode van het computertijdperk, boden pc’s beperkte functionaliteit en software. Maar naarmate de computers krachtiger werden en met elkaar verbonden waren door middel van directe, bidirectionele communicatie, werd complexe software noodzakelijk. Een zelfde overgang is nu ook in de pv-industrie gaande. Om de impact van pv-systemen en hun voortdurende integratie in het netwerk te maximaliseren, is specifieke, complexe software in toenemende mate noodzakelijk.’

Return-on-investment

De software die in eerste instantie door de pv-industrie gebruikt werd, was volgens Handelsman meestal bedoeld om sites te ontwerpen. ‘Zowel de software om pv-sites te ontwerpen als de productiesimulatiesoftware werden al snel opgenomen in de sales- en planningsprocessen. Ontwerpsoftware ondersteunt het in kaart brengen van pv-sites voor optimale indeling van de componenten, rekening houdend met ingewikkelde ontwerpbeperkingen, en automatische aanmaak van materiaallijsten; de productiesimulatiesoftware is een belangrijke tool voor het analyseren van de return-on-investment (roi) van potentiële pv-installaties. In de industrie werden deze tools al snel onmisbaar aangezien ze de offertetijd en planning verkorten en optimale pv-sites ontwerpen voor betere roi. Een andere softwareoplossing die steeds populairder wordt, is ontwikkeld om de inbedrijfstelling te verbeteren. Hiermee wordt het proces van inbedrijfstelling gestroomlijnd en worden overbodige functies opgeheven. Terwijl pv-systemen een levensduurverwachting van 25 jaar hebben, zijn deze tools vooral gericht op de beginfase van pv-systemen.’

Monitoringsoftware richt zich volgens Handelsman daarentegen op langetermijnprestaties van pv-systemen en is de afgelopen 5 jaar bijna daardoor gemeengoed geworden. ‘Voordat monitoring algemeen werd toegepast, moesten systeemeigenaren aanzienlijke langetermijninvesteringen doen, maar dat verschafte hen slechts minimaal inzicht in de systeemprestaties. Vergelijk het met een beleggingsportefeuille waar nooit naar omgekeken wordt en waar dus geen aanpassingen op gedaan worden om de performance te verbeteren. Voor aanbieders van exploitatie en onderhoud betekende deze situatie een aanzienlijke belasting op het bedrijfsmodel vanwege de vele en steeds langere servicebezoeken die aan de pv-sites gebracht moesten worden. De komst van real-time monitoring op paneelniveau met probleemoplossing op afstand biedt de betrokkenen een dashboard waarop prestatieproblemen getoond worden. Voor aanbieders van exploitatie- en onderhoud betekent dit een mogelijkheid om hun bedrijf te optimaliseren en voor systeemeigenaren is dit een tool waarmee ze de controle en het beheer van hun pv-site letterlijk in de hand houden, plus dat de software zorgt voor hogere productie en betere roi.’

Eén applicatie

Aangezien smart energy management onlosmakelijk deel uitmaakt van de wereld van de zonne-energie moet de monitoringsoftware in de visie van Handelsman verder uitgebreid worden om een volledig geïntegreerd dashboard te bieden dat energieproductie, -verbruik en -opslag toont en regelt. ‘Terwijl enerzijds het energiebeheer – met meerdere energiebronnen, verbruiksopties voor woning en auto en een keur aan incentive programma’s – steeds complexer wordt, moet anderzijds de gebruikersinterface steeds vriendelijker en makkelijker worden. Consumenten willen maar één applicatie om al hun verschillende energiebronnen en -toepassingen te beheren. Met een app op een mobiele telefoon wordt energiebeheer eenvoudig en toegankelijk: het is dé sleutel tot democratisering van energie en tot grotere energie-onafhankelijkheid van individuen.’

Democatrisering energiemarkt:

‘Naarmate de democratisering van de energiemarkt voortschrijdt, wordt de interconnectiviteit van het elektriciteitsnet ongelooflijk complex’, vervolgt Handelsman. ‘Had het netwerk voorheen alleen te maken met centrale productie en gedistribueerd verbruik van energie, vandaag de dag komt daar gedistribueerde productie en opslag bij. Dit betekent niet alleen dat individuele pv-systemen snelle, bidirectionele verbindingen moeten ondersteunen, maar dat het elektriciteitsnet in real-time duizenden verschillende datapunten moet beheren om een volledig geïntegreerd gedistribueerd netwerk te ondersteunen. Binnen de eisen van het netwerk vallen onder andere het begrenzen van pv-productie, het opnemen uit thuisaccu’s, het aanpassen van de spanning en nog veel meer; dat alles om elke seconde van de dag aan de vraag naar energie te voldoen. Om dit alles te beheren, hebben de netbeheerders ongelooflijk krachtige software nodig die inzicht in en beheersbaarheid van energieproductie, -verbruik en opslag biedt. Met alle gegevens afkomstig van het grote aantal systemen voor zonne-energie, kan de solar industrie er een big data & big analytics op loslaten; al deze gegevens worden op meta-schaal geanalyseerd voor de ontwikkeling van betere systemen in de toekomst. Voorspellende analyses bereiden netbeheerders voor op netwerkinstabiliteit en bieden planners betere infrastructuuroplossingen voor plaatsing van pv-systemen en -opslag. Deze voortgaande integratie van software in de pv-industrie zal de verdere verspreiding en integratie van pv in de energiemix ondersteunen. Hiervoor moeten de softwareoplossingen op alle niveaus ingevoerd worden, van huiseigenaren tot directies van netwerkbeheerders, en moeten zij eenvoudig en makkelijk te gebruiken zijn en automatisch leren integreren.’

Bron: Solar Magazine

Geef een reactie