SolarEdge, de nieuwe generatie omvormer


Op het gebied van omvormers hebben de ontwikkelingen de laatste jaren niet stil gestaan. Naast de traditionele string- omvormers zijn er innovatieve en veiligere alternatieven op de markt gekomen. De meest succesvolle concurrent van de string- omvormer is SolarEdge.

SolarEdge heeft sinds 2006 meer dan 5 miljoen optimizers verscheept en is actief in 60 landen.

Ook in Nederland is SolarEdge aanwezig met een servicekantoor. Steeds meer installateurs en hun klanten zien de voordelen van dit systeem. Negentig procent van onze klanten kiest voor SolarEdge in plaats van de traditionele string- omvormer.

Werking SolarEdge

SolarEdge werkt met een zogenaamde power- optimizer per zonnepaneel. De optimizer is een regelaar, waarmee ieder zonnepaneel afzonderlijk wordt geregeld en beveiligd. De optimizers worden aangesloten tussen de bekabeling van de zonnepanelen. De zonnepanelen met optimizers worden aangesloten op de centrale omvormer van SoladEdge. De omvormer zet de gelijkstroom om in wisselstroom.

5 redenen om voor SolarEdge te kiezen:

1) 100% zeker van een goede werking van ieder zonnepaneel

2) Forse besparing op onderhoudskosten

3) Voorkomt 6 tot 16% opbrengstverlies

4) Toekomstige aanpassingen in de bestaande installatie zijn nu wel mogelijk

5) Veiliger systeem, zonder risico op brand

1) 100% zeker van een goede werking van ieder zonnepaneel.

SolarEdge laat de volgende waardes zien van ieder afzonderlijk zonnepaneel

– Voltage per paneel

– Vermogen per paneel

– Opbrengst in kWh per paneel

– Ampèrage per paneel

– Voltage power- optimizer

In de monitoringportal kunnen wij in één oogopslag zien of alle zonnepanelen goed functioneren. Als een zonnepaneel te ver achter blijft analyseren wij alle waardes per dag of per week in grafieken. Bij een defect kunnen wij onze servicemonteur gericht te werk laten gaan.

Impressie SolarEdge portal

Onderstaand ziet u de monitoringportal zoals u deze ter beschikking krijgt. Wij hebben binnen de SolarEdge portal uitgebreidere mogelijkheden om de meetgegevens te analyseren. Verder hebben wij een eigen portal ontwikkeld, waarin wij de opbrengt van uw systeem kunnen vergelijken met andere systemen.

2) Forse besparing op onderhoudskosten

Het vervangen van de omvormer dient meegerekend te worden in de berekening van uw rendement op een investering in zonnepanelen. Deze kosten moet u immers nog maken om te kunnen blijven genieten van uw zonnepanelen.

String- omvormers: 2 keer vervangen en 50% kans op een defect tussen de 10 en 15 jaar

String- omvormers gaan gemiddeld 12 à 15 jaar mee. Dit komt omdat de condensatoren een beperkte levensduur hebben. String- omvormers dienen doorgaans 2 keer vervangen te worden op de levensduur van uw zonnepanelen. Wij verwachten dat 50% van de stringomvormers tussen de 10 à 15 jaar stuk gaan.

SolarEdge: slechts 1 keer vervangen

De omvormer van SolarEdge gaat 12-20 jaar mee. De optimizers leveren een constante spanning van 350 of 750 Volt aan bij de omvormer. Dit is tevens de ideale gelijkspanning voor de omzetting naar wisselspanning. De constante belasting komt de levensduur van componenten ten goede. SolarEdge omvormers zijn opgebouwd uit de beste componenten. Op de SolarEdge omvormer zit daarom ook standaard 12 jaar fabrieksgarantie. Deze is optioneel uit te breiden naar 20 of 25 jaar. Op de optimizers zit standaard 25 jaar fabrieksgarantie.

3) Voorkom 6-16% opbrengstverlies

Wist u dat u met een string+ omvormer altijd minimaal 6% opbrengst verliest? SolarEdge voorkomt minimaal 6% opbrengstverlies als er geen schaduw is, tot 16% bij normale schaduw en 25% bij extreme schaduw.

Het tuinslang- effect

Normaal gesproken worden alle zonnepanelen in serie geschakeld en op een string- omvormer aangesloten met 1 of 2 MPP trackers (regelaars). Een groep in serie geschakelde zonnepanelen (string) kunt u vergelijken met een tuinslang. Een zonnepaneel dat minder goed presteert geeft hetzelfde effect als wanneer u met een voet op de tuinslang gaat staan: er komt minder water uit. Het zwakste zonnepaneel heeft een negatieve invloed op de opbrengst van alle andere zonnepanelen. Door de zonnepanelen afzonderlijk te regelen met een power- optimizer heeft u hier geen last van.

Voorbeeldinstallatie zonder schaduw

Onderstaand ziet u de verschillen in opbrengst tussen de afzonderlijke zonnepanelen, bij een installatie zonder schaduwval. Met een string- omvormer had bij alle zonnepanelen 162.5 kWh gestaan.

Oorzaak 1: Schaduwval

Het negatieve effect van schaduw wordt nog wel eens onderschat. Een klein streepje schaduw kan al tot tientallen procenten verlies leiden. Een zonnepaneel dat voor 20% in de schaduw ligt kan een heel zonnepaneel voor 75% uitschakelen.

Voorbeeld van vermogensverlies door schaduw

Onderstaand ziet u een grafiek uit de SolarEdge portal van een van onze klanten.

De groene grafiek laat het vermogen zien van een zonnepaneel dat vanaf 13:00 uur schaduw krijgt. Te zien is dat dit paneel snel terugzakt in vermogen, wanneer er een beetje schaduw op komt. De rode grafiek toont het vermogen van een ander zonnepaneel op hetzelfde dak, dat geen last heeft van schaduw.

Gelukkig heeft deze klant geen string- omvormer, want dan zou zijn hele systeem vanaf 13:00 uur voor 80% uitvallen.

Oorzaak 2: Opwarming

Als zonnepanelen warmer worden dan 25 graden gaan ze 0,5% vermogen verliezen per graad Celsius. In de zomer kunnen zonnepanelen warmer dan 60 graden worden en tot 20% vermogen verliezen. De wind kan bepaalde zonnepanelen beter koelen dan andere, waardoor er temperatuurverschillen ontstaan. De warmste panelen remmen de andere zonnepanelen af.

Oorzaak 3: Degradatie

Het vermogen dat zonnepanelen geven loopt over 25 jaren 15% tot 20% terug. Dit noemen we degradatie. Niet alle zonnepanelen degraderen even snel. Naarmate het systeem ouder wordt, worden de verschillen groter.

Oorzaak 4: Vermogenstolerantie

Fabrikanten van zonnepanelen hanteren altijd een tolerantie voor het vermogen. Als u een zonnepaneel van 250 Wp met positieve tolerantie koopt, geeft deze in de praktijk 250 Wp tot 255 Wp. Vanaf de fabriek is er al ongeveer 3% verschil tussen de prestaties van de afzonderlijke zonnepanelen.

Oorzaak 5: Weersverandering

Iedere keer als er bewolking over de zonnepanelen trekt ontstaan er verschillen tussen het vermogen dat de afzonderlijke zonnepanelen geven. Ook bij veel diffuus licht zien wij grotere verschillen ontstaan tussen de vermogens van zonnepanelen.

Links een systeem met een pijpje op het dak, rechts een systeem bij bewolking.

Met SolarEdge geen tuinslangeffect

Doordat SolarEdge met een optimizer per zonnepaneel werkt heeft u geen last van het tuinslangeffect. U haalt de maximale opbrengst uit ieder afzonderlijk zonnepaneel op ieder moment van de dag.

Test in Nederland –> Tel de zon: 14,62% meer opbrengst met SolarEdge op een schaduwvrij dak

De Universiteit Utrecht en Stichting Monitoring Zonnestroom deden onlangs onderzoek naar de kwaliteit en opbrengst van zonnepanelen

4) Toekomstige aanpassingen in de bestaande installatie zijn nu wel mogelijk

Verschillende zonnepanelen bruikbaar

Met een string- omvormer dienen alle zonnepanelen van hetzelfde merk en type te zijn. Dit kan problemen opleveren als u na verloop van tijd een paneel wilt vervangen. Met SolarEdge is de uitwisselbaarheid van uw systeem beter.

Eenvoudig uitbreiden

Een string- omvormer dient geselecteerd te worden op het aantal zonnepanelen. Bij een uitbreiding is meestal een nieuwe omvormer nodig. Bij SolarEdge kunt u relatief goedkoop een grotere omvormer plaatsen, om later eenvoudig te kunnen uitbreiden.

5) Veiliger systeem, zonder risico op brand

Een zonnepaneel geeft ongeveer 37 Volt gelijkspanning. Als we 10 zonnepanelen in serie aansluiten staat er 10 x 37 Volt = 370 Volt op de kabels. Deze spanning is met geen mogelijkheid van de kabels af te krijgen, zolang de zonnepanelen door gekoppeld zijn. Zelfs als de stroom binnen wordt uitgeschakeld, blijft er 370 Volt op de gelijkstroomkabels staan. Dit kan gevaar opleveren bij brand en bij werkzaamheden aan de installatie. Bij brand kan de brandweer bijvoorbeeld niet blussen.

Met SolarEdge is de spanning op de stringkabels snel terug te brengen naar 1 Volt per paneel. De optimizers controleren eerst of de installatie helemaal veilig is en schakelen de panelen daarna pas in. Bij een storing brengen ze de spanning direct terug naar 1 Volt. Ook bij te hoge temperaturen wordt de spanning direct terug geschakeld naar 1 Volt per paneel.

De SolarEdge optimizers zijn uitgerust met vlamboogdetectie. Bij hoge gelijkstroom kan een vlamboog ontstaan in geval van een los contact. Dit kan gebeuren bij een beschadigde kabel of een stekker die niet goed vast zit.

Hogere verzekeringspremie in de toekomst voorkomen?

Nu steeds meer mensen zonnepanelen plaatsen, trekken zonnepanelen ook steeds meer de aandacht van verzekeraars. In landen waar zonnepanelen al heel populair zijn moeten zonnepanelen- eigenaren vaak meer premie voor de brandverzekering betalen als ze een string- omvormer gebruiken. Kiest u voor SolarEdge, dan heeft u hier geen last van.

Voor verdere info; Contacteer ons geheel vrijblijvend:

Filip Geerts

Energiedeskundige – Zaakvoerder | TOTAL ENERGY Projects

Tel. +32 470 654 324 | filip@totalenergy.be

Blog | Site www.totalenergy.be

Jos Möbius

Zaakvoerder – Energiedeskundige | TOTAL ENERGY Projects

Tel. +32 489 210 808 | jos@totalenergy.be

Blog | Site www.totalenergy.be

Geef een reactie